11–14 grudnia 2019 | 11–14 DECEMBER 2019

BIAŁYSTOK × SEJNY × HAJNÓWKA

Drodzy Państwo, 

pragniemy zaprosić Was na wydarzenie,  którego celem jest spotkanie polskich teatrów pozainstytucjonalnych z promotorami, kuratorami, dyrektorami ośrodków kultury i festiwali teatralnych oraz reprezentacją festiwali europejskich.

Chcemy przez kilka dni prezentować intrygujące polskie spektakle przede wszystkim tym, którzy szukają ciekawych propozycji dla widowni swoich placówek kultury i festiwali. Wreszcie, korzystając z uroków gościnnego Podlasia – przy tej okazji spotkać się i, najzwyczajniej w świecie, porozmawiać.

Wierzymy, że brak showcase teatralnego w Polsce w prostej linii przekłada się na brak znajomości oferty (czy nawet faktu istnienia) wielu zespołów, zarówno przez lokalne ośrodki kultury, jak i zagraniczne festiwale. W obu przypadkach brak sposobności do obejrzenia spektakli na żywo również nie ułatwia decyzji o ich zaproszeniu.

Jako praktycy obydwu środowisk, postanowiliśmy w tym roku spróbować to, z Państwa pomocą, zmienić…

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz naszych partnerów lokalnych, zapewnimy miejsca prezentacji, zakwaterowanie i wyżywienie dla zespołów, częściowo pokrywając koszt podróży i honorariów; w miarę możliwości ułatwimy dostęp do bazy noclegowej zainteresowanym przedstawicielom ośrodków kultury, wreszcie stworzymy sposobność do spotkań po spektaklach.

Ufamy, że to wystarczy, byśmy wspólnie spędzili kilka dni nawzajem się inspirując i planując przyszły sezon niebywałych zdarzeń artystycznych 

Do zobaczenia!

Darek Skibiński
Stowarzyszenie Kulturalne „POCZTÓWKA”
Festiwal WERTEP / A3Teatr  

Dear colleagues, 

we’d like to invite you to an event, which aim is to meet Polish off-theatre companies with promotors, curators, festival and cultural entities’ directors, as well as European festivals’ programmers.

For a few days we’ll be presenting intriguing Polish performances to those, who are searching for quality works for the audiences of their stages and festivals. Finally, being guests of extremely hospitable Podlachia region – we are aiming for an occasion to meet and, simply, talk.

We believe that an absence of Polish showcase is one of the main reasons for the unacquaintance of works (or even existence) of Polish companies, both locally and internationally. Not being able to see the shows live doesn’t make the decision to invite them any easier.

Being practicians of both circles, we’ve decided to make an attempt to change it… with your help.

Thanks to the aid of Ministry of Culture and National Heritage and our local partners, we’ll be able to cover presentation spaces, accommodation and partial costs of the companies, as well as facilitating stay of the guests. We’ll create opportunities for after-show meetings, as well.

We do hope that’s enough reason to spend time together, inspiring each other and planning next season of exceptional artistic events.

Yours sincerely,

Darek Skibiński
Stowarzyszenie Kulturalne „POCZTÓWKA”
Festiwal WERTEP / A3Teatr